Polska: W roku 2021 Dzień Ligi Ochrony Przyrody przypadał na 9 stycznia

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publiczne, którego celem jest ochrona przyrody. Najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr  z nazwą organizacji. Organizacja prowadzi działalność edukacyjną w…