Dziecko: Na ferie można wziąć zasiłek na dziecko. Prawdopodobnie po raz ostatni

Dziecko: Na ferie można wziąć zasiłek na dziecko. Prawdopodobnie po raz ostatni

Zgodnie z zapowiedziami od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021r. wydłużony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci do 8 roku życia oraz dzieci
z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawdopodobnie po raz ostatni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W jakich przypadkach ten zasiłek przysługuje

•    w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
•    w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy  zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19, jest  przyznawany na zasadach ogólnych i  wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Od 28 grudnia rodzice mogą składać wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby go otrzymać wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Prawdopodobnie po raz ostatni

Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Co będzie po feriach. Rząd chce by dzieci z klas I-III od 18 stycznia wróciły do szkoły. Wszystko wskazuje na to, że w okresie 28 grudnia 2020 – 17 stycznia 2021 dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony po raz ostatni.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.