Jasło: Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej Jasła

Jasło: Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji RMJ.
 • Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji RMJ.
 1. Wybór Komisji Wnioskowej.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • opłaty od posiadania psów /Druk nr 306/,
 • podatku od nieruchomości /Druk nr 305/,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła /Druk nr 307/,
 • wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym /Druk nr 308/,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości /Druk nr 309/,
 • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok /Druk nr 304/,
 • zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 310/.
 1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak  

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.