Podkarpacie: Dar osocza i dar krwi - darem życia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z pilną prośbą o: DAR OSOCZA – do osób, które przechorowały COVID-19 potwierdzony testem, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzone…