Prawo: Zmiany podatkowe

Prawo: Zmiany podatkowe

Ministerstwo Finansów ma uprościć system rozliczania VAT.

Najistotniejsze ze zmian, to wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 do 6 miesięcy. Druga ze zmian wprowadza wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych.

– W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych – mówi dr Jacek Matarewicz, lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Wprowadzenie zasady spójnego kursu przeliczeniowego walut dla VAT i podatków dochodowych, to dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania VAT wyrażonej w walucie obcej i przeliczania na polskie złote.

Z zasadami przeliczania przychodu wynikającego z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującego tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest zmuszony do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał),

Czwarta z nowych zmian to wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

– Ta zmiana jest wykonaniem wyroku TSUE – wyjaśnia dr Jacek Matarewicz.

Kolejne trzy zmiany to:

– zwiększenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,

– brak obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w Projekcie

– wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę, które to rozwiązanie  potwierdzi dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, to korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

– Te ostatnie zmiany godzą w zasadę wzajemnego zaufania i ograniczają poczucie bezpieczeństwa związanego z obowiązywaniem prawa – wyjaśnia J.Matarewicz z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.