Sanok: I Sanockie Forum Gospodarcze - podsumowanie

Sanok: I Sanockie Forum Gospodarcze - podsumowanie

I Sanockie Forum zgromadziło przedstawicieli parlamentarzystów, który reprezentowali poseł na Sejm RM Adam Śnieżek i reprezentujący Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcę – Jerzy Adamski, list posła na Sejm Piotra Babinetza odczytał prowadzący forum, przedstawiciele największych sanockich przedsiębiorców, reprezentanci samorządów w tym starosta sanocki Stanisław Chęć, burmistrz Humennego – miasta partnerskiego Sanoka wraz z delegacją Milos Mericko, burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, wójtowie gmin ościennych, dyrektorzy sanockich szkół średnich wraz z delegacjami uczniów. Wszystkich przybyłych powitał i moderował Forum Wojciech Pajestka Rzecznik Prasowy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, która była współorganizatorem forum.

Inicjator forum – burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski rozpoczął forum prezentacją pt. Inwestuj w Sanok. W swoim przemówieniu prezentował potencjał Sanoka w oparciu o funkcjonujący na terenie miasta przemysł i spuściznę kulturową, na której powinna rozwijać się turystyka. Swoje przemyślenia przedstawił na podstawie raportu Ministerstwa Rozwoju i Turystyki, według którego obszarem do zagospodarowania jest transport publiczny, wypracowanie strategii, by zatrzymać w Sanoku studiującą i uczącą się młodzież. Środek ciężkości powinien być położony na wzmożoną współpracę pomiędzy sektorem samorządowym, przedsiębiorcami i przedstawicielami szkolnictwa. Z jednej strony Sanok ma potencjał, z drugiej są obszary wymagające poprawy.

I Sanockie Forum Gospodarcze było okazją, by zaprezentować i wyróżnić osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, które mają odwagę sięgać po nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu kierowane przez nie instytucje i firmy są pozytywnie postrzegane nie tylko w regionie, ale także daleko poza jego granicami. Tytułami Lider Przedsiębiorczości zostali wyróżnieni: rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka dr hab. Elżbieta Cipora, prof. uczelni, Józef Leśniak, prezes firmy Automet i Ryszard Ziarko, prezes firmy Ciarko. Ceremonii rozdania nagród towarzyszył występ Młodzieżowej Orkiestry Avanti pod dyrekcją Grzegorza Maliwieckiego.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku wcześniej PWSZ, w swojej misji kładzie nacisk na dbałość o studenta i pełnię jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności praktycznych pozwalających na zatrudnienie w obszarze lokalnego rynku pracy. Uczelnią od 2012 roku kieruje prof. ucz. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora. Podczas jej kadencji uruchomiono 4 nowe kierunki studiów licencjackich i inżynierskich oraz 6 nowych kierunków studiów magisterskich. Aktualnie w czterech instytutach na 11 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się ponad 1300 studentów. W Uczelni pracują 154 osoby na stanowiskach nauczycieli akademickich, administracji i obsługi. Dużym atutem wyższej szkoły w Sanoku są jej studenci i absolwenci, a także kadra naukowo-dydaktyczna. Wizytówką uczelni jest bogata baza dydaktyczna, w tym Centrum Sportowo-Dydaktyczne, które służy również lokalnej społeczności. W tym roku rozpoczęto budowę Centrum Symulacji Medycznej.  Uczelnia z dużymi sukcesami sięga po fundusze zewnętrzne, a także poszukuje innych źródeł finansowania, by wzbogacać bazę dydaktyczną, rozwijać się i stwarzać jak najlepsze warunki do nauki dla studentów i możliwości rozwoju dla pracowników. Przejawem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest działalność w murach Uczelni  Sanockiego Uniwersytetu III Wieku i Akademii Małego Żaka, a także wiele akcji i inicjatyw podejmowanych wspólnie z samorządem lokalnym oraz instytucjami działającymi w regionie.

Druga z odznaczonych firm: Automet to przedsiębiorstwo z prawie 30-letnim doświadczeniem na rynku. Od początku jego istnienia, rozwój ukierunkowany jest na wdrożenie nowoczesnych technologii obróbki tworzyw sztucznych w szczególności na przemysł motoryzacyjny. Produkcja odbywa się w 14 wydziałach na powierzchni ponad 15 tys. m2 przez ok. 250 pracowników. W zakres działalności firmy wchodzi: wykonywanie zabudów autobusowych; projektowanie i produkcja elementów z tworzyw sztucznych dla takich branż, jak przemysł motoryzacyjny, medyczny, meblarski i wojskowy; produkcja metalowych palet i kontenerów specjalnego przeznaczenia dla logistyki; konstrukcje stalowe i spawane; wypalanie laserowe; produkcja form wtryskowych i modeli oraz przyrządów specjalnych; produkcja foteli autobusowych; produkcja linii montażowych do produkcji foteli samochodów osobowych. Obecnie firma Automet dostarcza wyroby do takich krajów jak: Szwecja, Finlandia, Islandia, Belgia, Słowacja, Słowenia, Francja, a także Rosja i Ukraina. Celem firmy jest wyprodukowanie i uzyskanie homologacji na autobus elektryczny klasy MINI do komunikacji miejskiej „AUTOMET ELECTRIC”. Już dziś dwa egzemplarze są eksploatowane na polskich drogach.

Trzecia uhonorowana firma Ciarko jest największym w Polsce i cenionym w Europie producentem wysokiej jakości okapów kuchennych, obecnym na rynku od 30 lat. Wiedza, doświadczenie i innowacyjne podejście ugruntowały pozycję firmy jako lidera branży oraz pozwoliły wypracować rozpoznawalność marki zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Firma zatrudnia około 600 pracowników, których traktuje jako swój najcenniejszy kapitał. Ciarko od lat stawia na innowacyjność i dynamiczny rozwój, czego dowodem są coroczne inwestycje w kadrę pracowniczą oraz innowacyjny park maszynowy.

Należy podkreślić, ze obie firmy to mecenasi kultury i sportu wspierający wiele wydarzeń oraz przedsięwzięć o lokalnym i ponadlokalnym charakterze. Burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wyraził nadzieję, że przyszłoroczna edycja forum pozwoli wyłonić kolejnych liderów przedsiębiorczości.

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny pn. Jak wykształcić, pozyskać i zatrzymać pracownikaz udziałem wyróżnionych tytułem Lider Przedsiębiorczości firm oraz dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasza Czopa, sekretarza Urzędu Miasta Rzeszowa Marcina Stopy. Dyskusja toczyła się też wokół zagadnień związanych ze wspieraniem firm ich funkcjonowaniem i rozwojem. Szukano źródeł informacji na temat ciekawych rozwiązań biznesowych, technologicznych, które mogłyby ułatwić funkcjonowanie firm na terenie miasta.

Prelekcje rozpoczął dyrektor WUP Tomasz Czop, referatem nt. poszukiwania pracowników wśród Ukraińców. Dawid Adamski dyrektor Biura Promocji i Marketingu RARR przedstawił możliwości wsparcia dla przedsiębiorców przez RARR, zaś Grzegorz Puć opowiedział o możliwościach skorzystania z Funduszy Pożyczkowych RARR. Natalia Ożóg radca prawny, przedstawiła aspekty prawne zatrudniania pracownika z Ukrainy. Dr Marek Żołdak prezes zarządu Dom Brokerski przedstawił, z jakich benefitów najchętniej korzystają pracownicy. Nowoczesne oferty banku dla przedsiębiorców oraz uczniów przedstawił Witold Jawor – kierownik Zespołu Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A. Natomiast o wdrożeniu dyrektywy PSD II w systemach Bankowości Internetowej słuchacze dowiedzieli się z przemówienia Andrzeja Dubisa – dyrektora Departamentu Informatyki PBS. Na koniec głos zabrali Bogusław Kmieć prezes oraz Bogusław Połdiak dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej, którzy opowiedzieli o usługach szkoleniowych dla przedsiębiorstw i pracowników.

Równolegle do trwającego forum, przedstawiciele dwudziestu firm, instytucji zaprezentowali swoją działalność na wystawionych stoiskach. Zainteresowani mogli zapoznać się z asortymentem oferowanym przez przedsiębiorców, dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy, wymienić się doświadczeniami.

Forum zakończyły dyskusje kuluarowe. Pomysłodawcy tego wydarzenia wyrażają nadzieję, że I Forum przerodzi się w trwały program rozwoju przedsiębiorczości na ziemi sanockiej, przyczyni się do pozyskania inwestorów i usprawni funkcjonowanie firm, a przede wszystkim zaowocuje kolejnymi edycjami Forów. W przyszłym roku ponownie spotkamy się na II Sanockim Forum Gospodarczym.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 Rzeszów, TV Obiektyw, Polskie Radio Rzeszów, KORSO.PL, Tygodnik Sanocki, PulsPodkarpacia.pl. Forum odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Domu Brokerskiego Vector, Kancelarii Prawnej Axelo, Banku PEKAO S.A., Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku, Automet Group Sp. z o.o., Sp. k. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim partnerom forum.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.