Sanok: Śmieci na pewno zdrożeją!

Sanok: Śmieci na pewno zdrożeją!

W całym kraju od początku roku drastycznie rosną ceny za odbiór odpadów, w niektórych gminach wzrosły one już nawet o 100% i więcej. Jest to wynik wejścia w życie nowelizacji ustawy, która narzuca na samorządy reformę funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przed nami jest ogrom pracy organizacyjnej. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje m.in. obowiązkową, selektywną zbiórkę odpadów. Selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne (opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie objęci są wszyscy właściciele nieruchomości i tak pozostanie nadal. Zmianą jaką wprowadza tu  jednak ustawa jest dobrowolne przystąpienie do systemu właścicieli tzw. „nieruchomości niezamieszkałych”. Ponadto ustawa z góry określa stawki opat, jakie ponosić będą właściciele tych właśnie nieruchomości.

Koszt zagospodarowania odpadów przez instalacje jest olbrzymi. Na rosnące ceny wpływ mają wzrost cen energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. opłatę marszałkowską, która z kwoty 74,26 zł w roku 2015 wzrośnie do kwoty 270 zł za tonę w roku 2020. Rosną też koszty zatrudnienia pracowników. Drożeją koszty zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie (np. opon, leków, odpadów wielkogabarytowych). Od 1 stycznia 2020 r. samorząd zobowiązany będzie odbierać również bioodpady, co generuje dodatkowe koszty. Firmy reagując na nowe wymogi, muszą ponosić dodatkowe koszty. Pomimo znacznego wzrostu ilości odpadów zbieranych selektywnie w dalszym ciągu  produkujemy dużą ilość odpadów zmieszanych. Dla przykładu w 2017 r. w Sanoku odebrano od właścicieli nieruchomości 8829 Mg odpadów zmieszanych przy 697 Mg odpadów zebranych selektywnie. Natomiast w roku 2018 zaobserwowano wzrost odpadów z selektywnej zbiórki przy porównywalnym poziomie odpadów zmieszanych, tj.  8920 Mg odpadów niesegregowanych i 829 ton segregowanych. Szacunkowo, dzięki rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców, ilość odpadów zmieszanych będzie malała odpowiednio przy wzroście odpadów gromadzonych selektywnie. 

Obecnie Miasto Sanok ma jedną z niższych stawek za odbiór odpadów: 28 zł/osobę za odpady niesegregowane i 14 zł/osobę za odpady segregowane. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wzrostu w/w składowych odbioru odpadów, szacunkowy koszt w 2020 r. wyniesie ok. 11 817 677,40 zł. Przy zachowaniu obowiązujących stawek, przy przewidywanym wzroście kosztów funkcjonowania systemu, w budżecie Miasta Sanoka na 2020r. brakować będzie ok. 6 861 384,48 zł! Zaznaczyć tu należy, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ma się bilansować, tj. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokryć wydatki ponoszone na ten system. Miasto Sanok nie uniknie podwyżek, jednak należy zdać sobie sprawę, że na kryzys odpadowy, który dotknął już niemal wszystkie gminy w kraju, samorządy nie mają wpływu.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.