Podróże: Wybrane zostały najkorzystniejsze oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Przemyśla oraz Miejsca Piastowego

Oferty konsorcjum firm projektowych: MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy) zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargach zarówno na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Przemyśla (DK28/DK77), jak i obwodnicy Miejsca…