Rzeszów: Podpisanie umów dotyczących wsparcia projektu pn. ”Dostępna szkoła”

Od 01.11.2019  r. do 30.11.2023 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,…