Polska: Zapraszamy do udziału w 15. Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej

Przegląd skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i bieszczadzkiego. Jego celem jest propagowanie amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji…