Jasło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w II edycji projektu „Aktywni już dziś”

Projekt adresowany jest do15 osób (6 kobiet oraz 9 mężczyzn) niepełnosprawnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających…