Dębica: Śnieżka podsumowała miniony rok i ogłosiła strategię zrównoważonego rozwoju

Dębica: Śnieżka podsumowała miniony rok i ogłosiła strategię zrównoważonego rozwoju

Grupa Śnieżka w 2022 roku mimo trudnego otoczenia zwiększyła udziały na wszystkich trzech kluczowych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Lepszy wynik sprzedaży w Polsce oraz odbudowa popytu na produkty Śnieżki na rynku ukraińskim złożyły się na utrzymanie poziomu przychodów rok do roku. Wraz z podsumowaniem wyników za ub.r. Śnieżka zaprezentowała plan na rozwój w obszarach ESG. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ koncentruje się na mierzalnych 21 celach strategicznych oraz 71 działaniach na rzecz środowiska, ludzi i biznesu.

W całym 2022 roku Grupa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 791,7 mln zł, czyli tylko nieznacznie (-0,4%) niższe niż rok wcześniej. To z jednej strony efekt utrzymującego się trendu wyboru produktów premium przez konsumentów, skutecznych działań marketingowo-sprzedażowych i polityki pricingowej, a z drugiej strony – niższego popytu konsumenckiego oraz konsekwencji wojny w Ukrainie.

Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 1,9% na swoim kluczowym rynku, w Polsce. Jednoczesny spadek przychodów na drugim dla Grupy rynku węgierskim wyniósł 5,4%, był on jednak spowodowany osłabieniem węgierskiego forinta. W walucie lokalnej na Węgrzech odnotowano wzrost przychodów o 5,2%. Na rynku ukraińskim sprzedaż spadła o 15% w związku z działaniami wojennymi. W 2022 roku popyt na produkty Śnieżki w Ukrainie stopniowo się odbudowywał – dobre wyniki sprzedaży dotyczą zwłaszcza zachodnich i centralnych regionów tego kraju, choć sytuacja pozostaje nadal niepewna.

– Na tle poważnych wyzwań, przed którymi stanęliśmy, wyniki Grupy Śnieżka za 2022 rok oceniam jako bardzo dobre. W skali całej Grupy uzyskaliśmy porównywalne przychody pomimo zauważalnego spadku nastrojów konsumenckich. Szczególnie cieszy wzmocnienie pozycji rynkowej na wszystkich kluczowych rynkach i nadspodziewanie dobre wyniki spółki Śnieżka-Ukraina – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA. – Podobnie jak wiele branż odczuliśmy jednak skutki szybkiego wzrostu inflacji i innych niekorzystnych czynników zewnętrznych na nasze wyniki finansowe i biznesowe. Ich wpływ skutecznie ograniczaliśmy poprzez zwinne zarządzanie (w tym monitorowanie i dostosowywanie kosztów do bieżącej sytuacji rynkowej) oraz czerpanie z efektów naszych wcześniejszych inwestycji – m.in. w nasze Centrum Logistyczne, które wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami IT, pozwala nam na efektywniejsze zarządzanie procesami logistycznymi i dostosowywanie ich do bieżącego popytu – dodaje prezes Śnieżki.

Niekorzystne uwarunkowania zewnętrze spowodowały wzrost kosztów Grupy, w tym opakowań, szeregu usług oraz surowców. W efekcie zysk na działalności operacyjnej spadł o 8,0% r/r (do 69,4 mln zł) a EBITDA o 4,7% r/r (do 106,2 mln zł). Na zysk netto, który obniżył się o 35,9% (do 41,3 mln zł) dodatkowo negatywnie wpłynął znaczny wzrost kosztów finansowych, związany głównie z wyższym oprocentowaniem kredytów.

Zakończenie największej inwestycji w historii Śnieżki obniży przyszły CAPEX

Na początku ub.r. Śnieżka uruchomiła nowe Centrum Logistyczne. Jest to największa jednostkowa inwestycja w środki trwałe w historii firmy. Pozwoliła na znaczące udoskonalenie procesów logistycznych, które są obecnie w pełni skalowalne i wspierane na co dzień przez zaawansowane technologie IT. Pozwoliło to na zwiększenie jakości procesów oraz obniżenie ich kosztów.

Zgodnie z zapowiedziami, po realizacji rekordowego programu inwestycyjnego w latach 2018-2022, Śnieżka obecnie redukuje nakłady inwestycyjne. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok ma wynieść około 42 mln zł.

„Zielony ma znaczenie”: cele zrównoważonego rozwoju Śnieżki

W 2023 rok Śnieżka wchodzi ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+, która jest odpowiedzią na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych. W jej ramach wyznaczono łącznie 21 celów strategicznych i 71 celów operacyjnych dla działań w obszarach ESG. Koncentrują się one w trzech filarach – Środowisko, Ludzie i Biznes.

W filarze „Środowisko” przede wszystkim zakładany jest wzrost wartości sprzedaży produktów o niskim wpływie na środowisko do 50% w perspektywie do 2030 roku. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozwojowi portfolio produktowego oraz pozyskaniu dla produktów kolejnych certyfikatów. Śnieżka planuje także zoptymalizowanie zużycia mediów, w tym redukcję zużycia wody przemysłowej w jednym z kluczowych zakładów produkcyjnych firmy o 10% – jako efekt wdrożenia nowej technologii mycia urządzeń i instalacji. Strategiczne założenia Śnieżki obejmują m.in. pomiar śladu węglowego Grupy we wszystkich trzech zakresach w oparciu o standard GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol). Realizując ten cel, już w raporcie za rok 2022 podano wielkość śladu węglowego Grupy Śnieżka w ramach zakresu 1, 2 i 3. Spółka pracuje obecnie nad celami redukcyjnymi. Śnieżka SA rozpocznie także transformację w kierunku własnych źródeł zielonej energii. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna ma pokrywać około 30% rocznego zapotrzebowania Śnieżki na energię już w 2025 r. Przedsięwzięcie to rozpocznie się w bieżącym roku i zostanie na nie przeznaczona większa część tegorocznego budżetu inwestycyjnego Śnieżki.

Wśród celów filaru „Ludzie” są m.in.: utrzymanie porównywalności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na podobnych stanowiskach (skorygowana luka płacowa poniżej 5%) oraz zwiększenie liczby godzin szkoleniowych na pracownika. Śnieżka stawia także na bezpieczne środowisko pracy, dlatego w 2023 roku planuje przeprowadzenie dodatkowych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów, w które zamierza wyposażyć wszystkie swoje podkarpackie obiekty. W ramach filaru „Ludzie” przyjęto także dalszy rozwój działalności CSR.

Wśród biznesowych obszarów priorytetowych określonych w filarze „Biznes” znalazły się m.in. dalsza dbałość o compliance, rozwój i edukacja w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego oraz opracowanie nowej matrycy ryzyka – z uwzględnieniem ryzyka klimatycznego.

Starannie przygotowywaliśmy się do ogłoszenia naszej pierwszej strategii dla obszarów ESG. Między innymi przeanalizowaliśmy nasz model biznesowy, zebraliśmy opinie od kilkuset naszych interesariuszy, a w prace nad dokumentem zaangażowaliśmy kilkudziesięciu menedżerów i ekspertów Śnieżki. Dzięki temu opracowaliśmy matrycę istotności, a nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realnych wyzwaniach i szansach, które wykorzystamy w działaniu opartym o ideę zrównoważonego rozwoju – mówi Piotr Mikrut.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju została opracowana dla FFiL Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Docelowo zostanie nią objęta cała Grupa Kapitałowa.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email