Jarosław: Kolejne milionowe przebudowy dróg w Powiecie Jarosławskim

Jarosław: Kolejne milionowe przebudowy dróg w Powiecie Jarosławskim

Po raz kolejny, dzięki Rządowemu Funduszowi POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych, w dniu 4.06.2024 r. została podpisana Umowa na wykonanie zadań polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego.

Sygnatariuszami umowy byli: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek oraz Dyrektor Techniczny Firmy STRABAG  Maciej Łukaszek

W wydarzeniu uczestniczyli także: Starosta Jarosławski Kamil Dziukiewicz, Wicestarosta Jarosławski Krzysztof Cebulak, Dyrektor biura poselskiego Tadeusza Chrzana – Monika Romaniec,  Przewodniczaca Rady Powiatu Grażyna Strzelec, Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu Magdalena Rożek,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Kulesza, Radni Powiatu Jarosławskiego: Józef Długoń, Marek Sobolewski, Wacław Szkoła oraz Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, Radna Gminy Radymno Ewa Jaromi-Świerk

Umowa na kwotę 5 463 455,07 zł została zawarta z firmą STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa. Realizacja inwestycji potrwa do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Na jej podstawie zostaną wykonane:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno – Wacławice –  ul. Podmiejskiej w m. Skołoszów” wraz z ul. 3 Maja w Radymnie za kwotę: 1 100 040,08 zł, zakres prac obejmuje:

 • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • wykonanie ok. 240 mb chodnika,
 • wymianę nawierzchni na ul. 3-go Maja w Radymnie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez Wieś Surochów – chodnik w km 0+940-1+330 za kwotę: 504 764,80 zł, zakres prac obejmuje:

 • wykonanie ok. 400 mb chodnika wraz z robotami towarzyszącymi,
 • wykonanie przepustu fi 1200,
 • montaż barier ochronnych U-11a

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706R Cetula – Piwoda w km 2+555-4+520 za kwotę: 1 230 234,31 zł

 • wyrównanie istniejącej podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm,
 • plantowanie poboczy,
 • regulacja wysokościowa zjazdów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776r Droga Przez Wieś Jodłówka od km 1+862 do km 2+252 za kwotę: 996 244,78 zł, zakres prac obejmuje:

 • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • wykonanie ok. 400 mb chodnika,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna o gr. 4 cm),
 • Wykonanie oznakowania drogowego

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna – Cieszacin  w km 5+031 – 5+801 za kwotę: 913 899,77 zł, zakres prac obejmuje:

 • wykonanie recyklingu nawierzchni (m-ce)
 • wykonanie warstwy wiążącej o gr. 8 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm,
 • obustronne ulepszenie poboczy (korą z frezowania i mieszanką z kruszywa),
 • oczyszczenie i wyprofilowanie rowów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska – Kostków w km 3+288-3+888 za kwotę: 718 271,33 zł, zakres prac obejmuje:

 • wykonanie recyklingu nawierzchni (m-ce),
 • wykonanie warstwy wiążącej o gr. 8 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm,
 • plantowanie wraz z profilowaniem poboczy,
 • oczyszczenie i wyprofilowanie rowów,
 • montaż barier ochronnych.”
Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email