Jarosław: LXX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Jarosław: LXX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 25 października 2023 r., Radni przyjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”. Zadanie jest realizowane z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Radni zapoznali się oraz przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Jarosławskim za rok szkolny 2022/2023. Dotyczyła ona informacji statystycznych o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez samorząd Powiatu Jarosławskiego.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego 4 września 2023 r. naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 1652 uczniów: 560 w 17 oddziałach LO (33.9% wszystkich pierwszoklasistów), 816 uczniów w 23 oddziałach technikum (odpowiednio 49.4%) oraz 276 osób w 10 oddziałach SB I stopnia (16.7%). Wśród 5851 wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu 1110 rekrutują się spoza Powiatu Jarosławskiego, a 67 to obcokrajowcy. Materiał wskazuje także o znacznym wzroście liczby uczniów w szkołach powiatowych w stosunku do lat poprzednich.

Informacja dotyczyła również wielu sukcesów osiągniętych przez uczniów w ubiegłym roku.

Pośród tematów na sesji znalazł się także dotyczący stanowiska Rady Powiatu Jarosławskiego ws. nadmiernej populacji wilka na terenie południowo-wschodniej Polski. Celem stanowiska jest wnioskowanie o wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających aktywne zarządzane populacją wilków w Polsce. Rada przyjęła stanowisko jednomyślnie.

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z Ministerstwa Finansów zostały przyznane środki w kwocie: 2 969 566,97 zł oraz pieniądze na nagrody dla nauczycieli w kwocie 881 579,25 zł.

Ponadto, w ramach umów, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały dofinansowane dwa zadania. Pierwsze dotyczące przebudowy przejścia dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łazy w kwocie 83 870 zł oraz drugiego, dotyczącego budowy przejścia dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kostków w kwocie 109 620 zł.

W sprawie pomocy finansowej na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Korzenica została wprowadzona kwota 28 498 zł z Gminy Laszki oraz w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Korzenica – kwota 13 750 zł z Gminy Laszki.

Zdj.  Mirella Pieniążek

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email