Jarosław: Podpisanie umowy na przebudowy dróg powiatowych

Jarosław: Podpisanie umowy na przebudowy dróg powiatowych

Umowa na kwotę 5 463 455,07 zł zostanie zawarta z firmą STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa Realizacja inwestycji do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Na jej podstawie zostaną wykonane:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno – Wacławice  –  ul. Podmiejskiej 
  w m. Skołoszów” wraz z ul. 3 Maja w Radymnie za kwotę: 1 100 040,08 zł,
  zakres prac obejmuje:
 • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • wykonanie ok. 240 mb chodnika,
 • wymianę nawierzchni na ul. 3-go Maja w Radymnie
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez Wieś Surochów – chodnik w km 0+940-1+330 za kwotę: 504 764,80 zł, zakres prac obejmuje:
 • wykonanie ok. 400 mb chodnika wraz z robotami towarzyszącymi,
 • wykonanie przepustu fi 1200,
 • montaż barier ochronnych U-11a
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706R Cetula – Piwoda w km 2+555-4+520 za kwotę: 1 230 234,31 zł
 • wyrównanie istniejącej podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm,
 • plantowanie poboczy,
 • regulacja wysokościowa zjazdów
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776r Droga Przez Wieś Jodłówka od km 1+862 do km 2+252 za kwotę: 996 244,78 zł, zakres prac obejmuje:
 • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • wykonanie ok. 400 mb chodnika,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna o gr. 4 cm),
 • Wykonanie oznakowania drogowego
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R  Wierzbna – Cieszacin  w km 5+031 – 5+801 za kwotę: 913 899,77 zł, zakres prac obejmuje:
 • wykonanie recyklingu nawierzchni (m-ce)
 • wykonanie warstwy wiążącej o gr. 8 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm,
 • obustronne ulepszenie poboczy (korą z frezowania i mieszanką z kruszywa),
 • oczyszczenie i wyprofilowanie rowów
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska – Kostków w km 3+288-3+888 za kwotę: 718 271,33 zł, zakres prac obejmuje:
 • wykonanie recyklingu nawierzchni (m-ce),
 • wykonanie warstwy wiążącej o gr. 8 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm,
 • plantowanie wraz z profilowaniem poboczy,
 • oczyszczenie i wyprofilowanie rowów,
 • montaż barier ochronnych.
Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email