Jasło: Przekaż 1,5 % - wybierz spośród 19 organizacji działających w Jaśle

Jasło: Przekaż 1,5 % - wybierz spośród 19 organizacji działających w Jaśle

15 lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, a także 2 regionalne i 2 ogólnopolskie organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w Jaśle są uprawnione do otrzymania w 2023 roku 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. W bieżącym roku deklarację PIT-37 należy złożyć w terminie od 15 lutego do końca kwietnia (30 kwietnia przypada w tym roku w niedzielę, zatem termin upływa ostatecznie w najbliższy dzień roboczy – wtorek, 2 maja 2023 roku).

W 2023 roku za sprawą przepisów tzw. „Polskiego Ładu” podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.

Urząd Miasta w Jaśle opracował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Dane pochodzą z publikowanego przez podmiot uprawniony do gromadzenia informacji z zakresu prowadzenia działalności pożytku publicznego – Narodowy Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie. Dane zostały udostępnione na 12 grudnia 2022 roku. 

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pozarządowej, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 147 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 148 obliczoną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% kwoty podatku dochodowego. Cel szczegółowy wpisujemy w rubryce „L” pod poz. 149. Jeśli rozliczamy się za pośrednictwem serwisu „e-Urząd Skarbowy”, https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ wystarczy podać tylko nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Uprawnione do otrzymania 1,5 % podatku jasielskie organizacje to:

 1. Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503;
 2. Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709;
 3. Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238;
 4. Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” KRS 0000462803;
 5. Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe KRS 0000400306;
 6. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858;
 7. Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło KRS 0000116927;
 8. Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081;
 9. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568;
 10. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715;
 11. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS 0000036699;
 12. Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764;
 13. Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669;
 14. Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sztuk Walki – Judo Jasło KRS 0000403103;
 15. Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – KRS 0000222956.

Uprawnionymi organizacjami regionalnymi prowadzącymi działalność na terenie Jasła, są:

 1. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Małkowski KRS 0000296261;
 2. CARITAS Bliźni w Potrzebie KRS 0000251723.

Uprawnionymi organizacjami ogólnopolskimi prowadzącymi działalność w Jaśle są:

 1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle KRS 0000225587;
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle KRS 0000041349.

W przypadku organizacji ogólnopolskich prowadzących działalność również w Jaśle, do numeru KRS i nazwy organizacji w polu „cel szczegółowy” należy wpisać:

 1. Dla Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle – „OR Jasło”
 2. Dla Zarządu Miejskiego PKPS w Jaśle – „Jasło”
 3. Dla Chorągwi Podkarpackiej ZHP (Komendy Hufca ZHP Jasło) – „KH Jasło”, a także:
 4. dla I Szczepu Orląt im. Janka Bytnara „Rudego” – „Hufiec Jasło – Orlęta”;
 5. dla 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. L. Liska – Kuli – „Hufiec Jasło DH Lisy”;
 6. dla 307. Drużyny Harcerskiej „Wilki” – „Hufiec Jasło – Wilki”;
 7. dla 309. Drużyny Harcerskiej „Golesz” – „Hufiec Jasło – Golesz”;
 8. dla 166. Jasielskiej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” – „Hufiec Jasło – Cichociemni”;
 9. dla 22. Gromady Zuchowej „Leśne Dzikuski” – „Hufiec Jasło – Leśne Dzikuski”;
 10. dla Gromady Zuchowej „Jagódki” – „Hufiec Jasło – Jagódki”;
 11. dla Gromady Zuchowej „Bobery” – „Hufiec Jasło – Bobery”;
 12. dla Gromady Zuchowej „Liski” – „Hufiec Jasło – Liski”.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez emerytów i rencistów. Według informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas właściwy organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36).

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email