Rzeszów: PCI podpisało list intencyjny z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Polskim Towarzystwem Statystycznym

Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji podpisali list intencyjny. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie wymiany informacji, podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz opracowań analityczno-statystycznych.…