Polska: Medycyna ponad granicami

Polska: Medycyna ponad granicami

W Bieszczadach będzie łatwiej o pomoc służby zdrowia. Władze powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego na Ukrainie zadbały o to w ramach wspólnego, transgranicznego projektu.

Realizując wspólny projekt partnerzy postanowili poprawić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców pogranicza, turystów i osób korzystających z przejść granicznych poprzez modernizację i wyposażenie szpitali w sprzęt medyczny oraz zakup karetek pogotowia. W powiatowym szpitalu w Ustrzykach Dolnych powstały nowoczesne, w pełni wyposażone izba przyjęć i sala operacyjna.

Zakupiono także sprzęt do wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów, który będzie wykorzystywany w powszechnych programach diagnostycznych: mobilny aparat rentgenowski, aparat USG i lampy operacyjne. Wesprze on także sterylizatornię, oddział chirurgiczny, salę operacyjną i gabinety zabiegowe. Działania projektowe w szpitalu w Starym Samborze objęły wymianę starego sprzętu na nowy w istniejących oddziałach szpitalnych. Będzie on służył nie tylko podstawowej opiece zdrowotnej, ale też rozpoznawaniu chorób układu krążenia i nowotworów, a także pomocy pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Szpital w Starym Samborze kupił również ambulans, aby zapewnić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do usług medycznych. Personel obu szpitali przeszedł specjalne szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu i wyposażenia. W trakcie tych spotkań i wizyt studyjnych lekarze wymieniali się doświadczeniami na temat różnic w funkcjonowaniu szpitali.

Dodatkowo szpitale zostały wyposażone w akcesoria do zapobiegania COVID-19 i niesienia pomocy ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę. Partnerzy liczą na to, że zwiększenie poczucia bezpieczeństwa po obu stronach granicy przyczyni się także do rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza.

Działania były możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza” dofinansowanego ze środków unijnych za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej PL-(BY)-UA 2014-2020.

Dofinansowanie z UE: blisko 2,5 mln euro (90% wartości całego przedsięwzięcia)

Lider projektu: Powiat Bieszczadzki

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem: kliknij tutaj

Program Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)[1]-Ukraina 2014-2020Działający od 20 lat Program wspiera projekty oparte na współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zlokalizowanymi wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Wszystkie projekty są współfinansowane przez UE, mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza. Program na lata 2014-2020 skoncentrował się wokół czterech obszarów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo oraz Granice i wsparł prawie 160 projektów o wartości ponad 160 mln euro, realizowanych przy zaangażowaniu ok. 400 beneficjentów (instytucji i organizacji) po obu stronach granicy.


[1] Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, ze względu na działania Białorusi skierowane przeciwko Ukrainie, udział strony białoruskiej w Programie został zawieszony. W efekcie tej decyzji Program kontynuował swoją działalność w formacie PL-UA, przy czym nazwa edycji 2014-2020 pozostała niezmieniona. Program na lata 2021-2027 jest już realizowany jako dwustronny: Polska-Ukraina.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email