Prawo: Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Prawo: Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 220 tysięcy osób.

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone przez wojewodów przy współudziale starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2003 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osób urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • osób urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. otrzymają imienne wezwanie, w którym określone będą: data, godzina i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbywa się od 9 maja do 1 czerwca 20222 roku.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej  będzie  budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2.

W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • 417 mężczyzn urodzonych w 2003 roku,
  • 109 mężczyzn urodzonych  w latach 1998 – 2002,
  • 23 kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email