Prawo: Wyższy zasiłek macierzyński

Prawo: Wyższy zasiłek macierzyński

26 kwietnia 2023 roku w życie wchodzą nowe przepisy Kodeksu Pracy. Jest to dobra wiadomość dla rodziców. Będą oni mogli dostać wyższy zasiłek macierzyński.

Nowelizacja Kodeksu Pracy przypada na 26 kwietnia 2023 roku. Zostaną do niego wprowadzone dwa nowe urlopy – urlop opiekuńczy i urlop z tytułu siły wyższej.

Ponadto wiele zmian będzie dotyczyło rodziców. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony. Zmienią się wysokości zasiłków za czas urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

Przypomnijmy, że urlop rodzicielski w obecnym wymiarze wynosi 32 tygodnie. Pierwsza część urlopu jest płatna 100%. Pozostałe 26 tygodni płatne są 60%.

Po zmianie przepisów zasady te zostaną zmodyfikowane. 20-tygodniowy urlop macierzyński nadal będzie płatny w 100%, Natomiast za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwać zasiłek w wysokości 70%.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 70% podstawy wymiaru.

Czas na złożenie wniosku mija 17 maja 2023 roku.

ZUS nie udostępnił jeszcze wzoru wniosku.

„Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości tj. w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru przysługiwać będzie przez okres od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (czyli od 26 kwietnia — przyp. red.) do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Natomiast, jeżeli ubezpieczony nie złoży wniosku o wypłacenie zasiłku w nowej wysokości, będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego na zasadach dotychczasowych” 

Rodzice, którzy w momencie wejścia nowych przepisów w życie (26 kwietnia 2023) będą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, będą mieli prawo do zasiłku rodzicielskiego w nowej wysokości (konieczne jest złożenie wniosku).

PRZYKŁAD: Jeśli podstawa wymiaru wynosi 4 000 zł, to w ciągu pierwszych 20 tygodni matka otrzyma 4 000 zł miesięcznie. Następnie, przez pozostałe 12 tygodni, zasiłek rodzicielski wyniesie 70% z 4 000 zł = 2 800 zł miesięcznie.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email