Rolnictwo: Nadal można ubiegać się o wsparcie na ,,Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej''

Rolnictwo: Nadal można ubiegać się o wsparcie na ,,Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej''

Do 30 grudnia 2022 roku rolnicy mogą starać się o środki finansowe na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. 

Wsparcie pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 i skierowane do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. W ramach tegorocznego naboru do tej pory do placówek ARiMR wpłynęło 55 wniosków o pomoc na kwotę 5,55 mln zł.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Wnioski można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Zainteresowani mają czas na dostarczenie dokumentów do 30 grudnia 2022 r.

Pomoc przyznawana zgodnie z kolejnością wpływu dokumentacji. Do tej pory zarejestrowano 55 wniosków – najwięcej na Mazowszu (14) i w województwie łódzkim (12) – na łączną kwotę 5,55 mln zł.

O pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej z PROW 2014-2020 mogą się starać dwie grupy rolników.

Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Drugą stanowią poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Można się ubiegać o dofinansowanie, gdy straty w gospodarstwie – w uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich – miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda – z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. 

Straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku wystąpienia w gospodarstwie ASF o pomoc mogą się starać rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w ramach tego wsparcia, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody została oszacowana przez komisję, przy czym zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowalnych określonych w odpowiednich przepisach.

W przypadku gdy szkoda dotyczy sprzętu rolniczego, rolnik może otrzymać dofinansowanie tylko na takie maszyny, których dotyczyła szkoda. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Trwający nabór rozpoczął się 3 stycznia 2022 r. i jest 11 realizowanym w ramach PROW 2014-2020.

Więcej informacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email