Rolnictwo: Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych.

Rolnictwo: Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność przetwarzania produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków.

Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Występują choroby pszczół, skutkujące ich dużą umieralnością.

Rok 2020 r. był trudnym rokiem dla rolników, nie tylko ze względu na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z COVID-19, ale też ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych.

Cele programu:

 • Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.
   – Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.
 • Producenci rolni, których uprawy zostały w 2020 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej będą mogli ubiegać się o dotację, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy, wysokości szkód na danej powierzchni:

  – 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;

  – 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;

  – 1000 zł na 1 ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;

  – 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;

   500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów będą mogły być również udzielane na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.
  – Członkostwo w spółdzielni pozwala rolnikom na wspólne zarządzanie – członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa.  
 • Dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu, dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie trafia do pośredników.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.