Stalowa Wola: Powstanie projekt przebudowy parkingów na osiedlu Poręby

Stalowa Wola: Powstanie projekt przebudowy parkingów na osiedlu Poręby

Stalowa Wola ogłosiła przetarg na opracowanie projektu przebudowy terenów przyblokowych i przebudowy istniejących miejsc postojowych w rejonie Alej Jana Pawła II 26, 26a, 26b.  

Opracowanie projektowe będzie zawierać: opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przebudowy terenów międzyblokowych wraz z przebudową parkingów i dróg dojazdowych, projekt monitoringu wizyjnego, projekt odwodnienia, odprowadzenia wód opadowych  i roztopowych, w tym ewentualne uwzględnienie retencjonowania wód np. ogrody deszczowe.

Planuje się również projekt rozbudowy oświetlenia wraz z wymianą istniejących lamp, projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia (lub zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia) wraz z uzyskaniem warunków przebudowy lub zabezpieczenia, inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt gospodarki drzewostanem.

Ponadto wykona się projekt zieleni, projekt zabezpieczenia zieleni na placu budowy, uzyskanie warunków przebudowy lub zabezpieczenia, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. 

Koncepcja i projekt terenów przyblokowych będzie uzgodniony z zarządcami bloków, Biurem Architektury Krajobrazu, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Realizacji Inwestycji i Transportu. 

Podczas przygotowania koncepcji projektant musi unikać usuwania istniejących drzew. Dodatkowo planuje się pozostawienie jak największej ilości istniejących miejsc postojowych w rejonie przyblokowym oraz zaprojektowanie maksymalnej możliwej ilości nowych miejsc postojowych w tym możliwe przeniesienie lokalizacji wiaty śmietnikowej. 

,, Podczas jesiennych konsultacji społecznych, Mieszkańcy bloków Alej Jana Pawła II 26, 26a i 26b przekazali mi swoje plany i pomysły związane z rewitalizacją ich podwórek przyblokowych. Dzisiaj jesteśmy już na etapie przetargu na zaprojektowanie tych podwórek, zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców. Priorytetem projektu jest dla mnie maksymalne zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy jednocześnie minimalnej ingerencji w istniejącą zieleń, nowe nasadzenia oraz stworzenie pięknego, bezpiecznego i komfortowego miejsca codziennego życia Mieszkańców tych ulic” – Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email