Strzyżów: Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Strzyżów: Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu w ubiegłym roku.

Burmistrz Strzyżowa przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2022 r. i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż/podawanie w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Wpłaty dokonać można gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 5 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty numeru zezwolenia oraz określenia raty, której wpłata dotyczy.

Godziny pracy kasy: pon.  8.00 – 15.00 

wt.-pt. 8.00 – 14.00

Następnie dowód wpłaty należy przesłać do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem:

lub okazać pracownikowi Urzędu Miejskiego w Strzyżowie – pokój nr 4, parter.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu (17) 276 13 54, wew. 104.

Wartość sprzedaży za 2022 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty zależą od obrotów i wynoszą:

a) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa – A

przy wartości sprzedaży do 37.500 zł – opłata 525 zł,

przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

b) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – B

przy wartości sprzedaży do 37.500 zł – opłata 525 zł,

przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

c) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18% alkoholu – C

przy wartości sprzedaży do 77.000 zł – opłata 2100 zł,

przy wartości sprzedaży powyżej 77.000 zł – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia mają ważność przez cały 2023 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września 2023 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2023 roku – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2023 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

  1. Gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia – zezwolenie wygasa, jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu  30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.
  2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września danego roku raty opłaty za korzystanie z zezwolenia – zezwolenie wygasa, jeśli przedsiębiorca nie dokona w ciągu 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu wpłaty raty opłaty za korzystanie z zezwolenia powiększonej o 30 % należnej opłaty rocznej.

Sankcją niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty w należnej wysokości, jest wygaśnięcie zezwolenia. W takim przypadku Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email