Strzyżów: Inwestycje w gminie Strzyżów

Strzyżów: Inwestycje w gminie Strzyżów

Mieszkańcy gminy, turyści poszukujący odpoczynku w ciszy i kontakcie z naturą mogą już korzystać z wyremontowanej ścieżki turystyczno-widokowej na wzgórze Ratośniówki.

Zakończono realizację kilku innych inwestycji, a w planach na ten rok jest jeszcze m.in. budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby tunelu schronowego.

W połowie września br. oddano do użytku ścieżkę turystyczną w Ratośniówkach – wybudowano nowe schody oraz miejsca spoczynkowe z ławkami, utwardzono place przy stacjach. Koszt realizacji inwestycji to 280 tys. zł, z czego ponad 100 tys. zł to kwota dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończono roboty ziemne i montażowe w zakresie budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki w Strzyżowie. Za kwotę ok. 1,6 mln zł, na którą składają się środki subwencji z budżetu państwa oraz Gminy Strzyżów, powstało 2,2 km bieżących sieci kanalizacyjnej.

W trakcie realizacji są kolejne inwestycje: roboty budowlano-montażowe związane z przebudową strzyżowskiego stadionu, budowa łącznika pomiędzy dużą obwodnicą Strzyżowa a ul. Chrapkiewicza.

Do połowy października powinna zakończyć się modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym „na Krzywuli” w Strzyżowie. W tym roku nowy dach zyska budynek OSP Godowa Górna – na części budynku została położona blacha a planowany termin zakończenia robót to koniec listopada br.

Do końca roku powstanie nowy budynek administracyjno-biurowy dla potrzeb tunelu schronowego w Strzyżowie. Koszt zadania to blisko 300 tys. zł, z czego połowa kwoty to środki dofinansowania z PROW na lata 2014-2020.

Inwestycje drogowe.

Zakończono wszystkie prace przewidziane na rok bieżący, związane z budową oświetlenia ulicznego. W sumie przy drogach w Żarnowej, Zawadce, Wysokiej Strzyżowskiej, Bonarówce, Grodzisku oraz przy alejkach na cmentarzu „na Krzywuli” stanęło 51 lamp.

Zadanie sfinansowano ze środków Gminy Strzyżów, funduszy sołeckich oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego wartość to 370. tys. zł.

Warto wspomnieć, że nową nawierzchnię asfaltową zyskał 6-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 989 – od ul. Bieszczadzkiej do granicy z Żyznowem – inwestycję realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W ramach udziału Gminy Strzyżów w tej modernizacji, obecnie projektowane są chodniki wzdłuż wspominanej drogi.

W kolejnej po Dobrzechowie miejscowości gminy – Wysokiej Strzyżowskiej – stanęły tabliczki informacyjne z numerami domów oraz nazwami przysiółków. Wykonanie i montaż 44 tabliczek dofinansowano ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Dużym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa stacji uzdatniania wody wraz z renowacją magistrali wodociągowej w Strzyżowie. Końcem września podpisano umowę z wykonawcą, a zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Planowany termin realizacji prac to wrzesień 2024 r., a ich koszt szacowany jest na ponad 7 mln zł, z czego blisko 4,8 mln zł pochodzi z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Do Środowiskowego Dom Samopomocy w Strzyżowie trafi w przyszłym roku nowy samochód, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych; 20 września br. podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Strzyżowie na jego dofinansowanie z PFRON, no co udało się pozyskać 120 tys. zł zaś wkład własny gminy to 32 tys. zł.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email