Tarnobrzeg: Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

Tarnobrzeg: Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

22 maja 2023 r. w Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 23 czerwca 2023 r.

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. realizowana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Dz.U. 2023, poz. 333).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku stają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 2004. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji otrzymuje imienne wezwanie, z określonym terminem i miejscem, w którym należy się stawić oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, orzeka jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • posiadaną dokumentację medyczną w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową.

Na kwalifikację wojskową zostaną wezwani osoby zamieszkałe w Tarnobrzegu, a także w gminach Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: kliknij tutaj

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email