Turystyka: Rezerwat Prządki

Turystyka: Rezerwat Prządki

Malownicze skałki „Prządki”, czyli skamieniałe panny położone są pomiędzy Korczyną a wsią Czarnorzeki w pow. krośnieńskim.

Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosi, że są to panny dworskie z pobliskiego zamku zaklęte w skały za to, że przędły w święto. Na obszarze rezerwatu znajdują się cztery grupy skałek piaskowcowych.

Kształty skałek to w większości wyniosłe maczugi przekraczające niekiedy 20 m wysokości, ale są formy płaskie, bryłowe poprzedzielane szczelinami rozwierającymi się ku górze.

Poszczególnym skałom nadano nazwy – m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Zbój Madej. W grupie skał zwanych Prządką-Matką występuje jedna z najwyższych skałek w całym rezerwacie, która ciągnie się przez ok. 30 m i ma 18 m wysokości.

Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych, o wysokości do ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty.

Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Madej. Najwyżej położony punkt tego rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m.

Prządki mają status rezerwatu od 1957 roku i są jedynym rezerwatem skalnym w południowo-wschodniej Polsce.

W 2009 rezerwat Prządki został nazwany na cześć prof. Henryka Świdzińskiego – geologa, specjalisty geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, autora dwóch prac dotyczących Prządek w okresie międzywojennym.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email