Jarosław: LXXIV Sesja Rady Powiatu VI kadencji

Jarosław: LXXIV Sesja Rady Powiatu VI kadencji

Podczas obrad Radni zadecydowali o zwiększeniu budżetu powiatowego. Mowa o kwocie ponad 11 mln. zł, które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład i po zakończonej inwestycji Jarosław-Wietlin-Łazy z budową mostu na rzece Szkło przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg. Rada Powiatu wprowadziła również kwotę pół mln. zł na realizację projektów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Jarosławski, na które pozyskano pieniądze ze środków europejskich i krajowych. Są to:

– Mobilność edukacyjna osób (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji),

–  „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk” (Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji),

Zostały wprowadzone także środki z Funduszu Pracy w kwocie ponad 1 miliona zł. Jest to dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.

Rada Powiatu wyraziła także zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z Powiatu Jarosławskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027″, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość projektu w 2024 r. to – 4 813 582,29 zł. Formy możliwe do realizacji to: staże. Bony na zasiedlenie, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, działalność gospodarcza. Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu dysponuje środkami na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, jest to prawie 10 mln. zł. Także z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 900 000 zł.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku bonifikaty w wysokości 80 % opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Podjęta została również uchwała  w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się zaliczkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, przy okazji podjęcia uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2023 r., oraz przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu na terenie Powiatu Jarosławskiego za 2023 rok podziękował służbom powiatowym, strażakom oraz policjantom.  

W imieniu zarządu, bardzo dziękuję strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom oraz policjantom za wzorową współpracę, za to że możemy w każdej sytuacji kryzysowej liczyć na reakcje i zrozumienie z Waszej strony. – podsumował Starosta Stanisław Kłopot.

Został także przyjęty projekt planu pracy Rady Powiatu Jarosławskiego oraz komisji stałych Rady Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok.

Na zakończenie sesji, została przedstawiona informacja o realizacji i zaawansowaniu prac scaleniowych. W dyskusji uczestniczyli również mieszkańcy Gminy Pruchnik, którzy zgłosili swoje uwagi i sugestie dotyczące prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email