Stalowa Wola: Wstęp do ballady o nowym kinie

Stalowa Wola: Wstęp do ballady o nowym kinie

Nadeszła długo oczekiwana chwila dla miłośników kultury i dziesiątej muzy – rozpoczynamy proces modernizacji jednego z najważniejszych symboli naszego miasta. Budynek kina Ballada, pełen niezapomnianych chwil spędzonych w jego wnętrzu, wkrótce przemieni się pod wpływem nowoczesnych technologii, ale w dbałości o zachowanie naszej tożsamości. 16 lutego 2024 roku został ogłoszony przetarg pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego budynku Kina Ballada w Stalowej Woli”.  

– Robimy dziś pierwszy krok w procesie modernizacji jednego z najważniejszych miejsc kulturalnych w naszym regionie – kina Ballada. Jest to krok nie tylko w kierunku poprawy infrastruktury, ale również inwestycja w naszą wspólną kulturową przyszłość. Kompleksowa dokumentacja projektowa obejmie wszystkie aspekty modernizacyjnej budynku – od jego piwnic po dach. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego obiektu, który jednocześnie będzie szanować i podkreślać historyczny charakter tego miejsca. Dlatego, by przywrócić dawne walory architektoniczne i estetyczne tego miejsca, do zamówienia dołączony został opis historyczny oraz pierwotna dokumentacja projektowa z czasów powstania „Ballady”, która stanowić będzie inspirację dla projektantów. Chcemy, aby ten odnowiony obiekt nie tylko służył mieszkańcom jako nowoczesne centrum rozrywki, ale także przypominał o historii tego miejsca i wpisywał się w krajobraz naszego miasta – informuje Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – termomodernizacji oraz remontu wraz z przebudową w zakresie modernizacji budynku kina „Ballada”. Opracowanie dotyczyć powinno również wejścia głównego do obiektu, części użytkowanej jako pracownia plastyczna, pomieszczeń sanitarnych i magazynowych znajdujących się w podpiwniczeniu budynku oraz pomieszczeń sanitarno-magazynowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Dodatkowo zainteresowani w dokumentacji powinni uwzględnić konieczne zagospodarowanie terenu bezpośrednio związanego z obiektem oraz zabezpieczenie miejsc postojowych dla posiadaczy rowerów obsługujących obiekt, jak i korzystających z obiektu. 

Modernizacja budynku będzie podzielona na dwa etapy. Dokumentacja projektowa zatem musi być tak opracowana, aby była możliwość ogłoszenia dwóch osobnych postępowań przetargowych na wybór wykonawców w zakresie rzeczowej realizacji.  

BUDYNEK Z NOWĄ ENERGIĄ 

W pierwszej kolejności będą wykonane prace mające na celu poprawienie efektywności energetycznej budynku. Wśród zadań znajduje się m.in. ocieplenie oraz remont ścian zewnętrznych i w gruncie, ocieplenie stropodachów oraz wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, w tym oświetleniowej wraz z energooszczędnymi źródłami światła, instalacja fotowoltaiczna OZE, wymiana instalacji niskoprądowej – sieci teleinformatycznej, modernizacja systemów grzewczych z zastosowaniem automatyki pogodowej, przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE, budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie instalacji systemów chłodzących, zastosowanie automatyki pogodowej, wspomaganie ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda, modernizacja instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto wymieniona zostanie stolarka drzwiowa wewnętrzna, wyremontowane ściany, sufity i podłogi w pomieszczeniach. A wszystko to z dostosowaniem do obowiązujących przepisów o dostępności i zaleceń przeciwpożarowych. Planowany jest też montaż monitoringu wizyjnego.  

ALE KINO!  

W drugim etapie wszystkie zmodernizowane pomieszczenia zostaną dostosowane, by spełniać zamierzone funkcje. Na poziomie piwnic pomieszczenia zostaną zaadaptowane na potrzeby teatru repertuarowego. Sala teatralna szacunkowo powinna pomieścić około 50 – 80 osób oraz być wyposażona w technikę sceniczną w tym scenę kameralną z prawidłową akustyką. Dodatkowo „w piwnicach” powstanie studio nagrań multimedialnych, pomieszczenia pracy indywidualnej, miejsca spotkań, magazyn kostiumów i rekwizytów oraz studio do prowadzenia warsztatów.  

W przestrzeni kondygnacji nadziemnych oraz w istniejącej sali kinowej planuje się modernizację sali kinowej i pomieszczeń kina z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych i dostosowaniem do obowiązujących standardów technicznych.  

Na sali kinowej pojawią się także nowe fotele, które pomieszczą szacunkowo około 400 – 450 osób, w tym będą również miejsca przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz fotele podwójne dla osób o większych gabarytach oraz matek z dziećmi, a zmieniona geometria podłogi poprawi widoczność ekranu kinowego. Sala kinowa wykorzystywana będzie również jako sala konferencyjno-widowiskowa.  

Ważnym aspektem jest dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami w tym wejścia głównego oraz podjazdu dla osób na wózkach. Dodatkowo sala kinowa będzie wyposażona w systemy typu pętla indukcyjna oraz systemu audio deskrypcji, które umożliwią dostępność dla osób słabowidzących i słabosłyszących. 

W przestrzeni łącznika obiektu, między budynkami od wejścia głównego do sali kinowej planowana jest m. in. kawiarnia, która uwzględni aranżację zewnętrznej przestrzeni w formie patio. W części łącznika zaplanowano również remont i przebudowę sanitariatów z dostosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnościami, które będą również służyć osobom uczestniczącym w zajęciach plastycznych. W pomieszczeniu przed salą kinową planuje się przestrzeń foyer. 

Strefa plastyczna w przyszłości będzie wyposażona w specjalistyczne urządzenia takie jak piec do wypałów plastycznych, walcarka, osuszacz do gliny, komora natryskowa do szkliwienia z systemem wentylacji, narzędzia ceramiczne. Planowane jest poszerzenie pracowni o działalność pracowni ceramicznej. W pracowni znajdzie się także aneks kuchenny oraz węzeł sanitarny obsługujący uczestników zajęć plastycznych, służący do mycia narzędzi plastycznych.  

W budynku zaplanowano też windę osobową mająca na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnością do sali teatru repertuarowego. 

Oferty można składać do 4 marca 2024 roku, do godziny 12.00.

Kliknij tutaj

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email