Strzyżów: Nabór wniosków do Nagrody Św. Michała

Strzyżów: Nabór wniosków do Nagrody Św. Michała

Kapituła Nagrody Św. Michała zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody Św. Michała – Patrona Miasta.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2023 r. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie – kancelaria ogólna (parter) w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, natomiast w poniedziałek od 8.00 do 16.00.

Nagrodę św. Michała ustanowiono przez Radę Miejską w Strzyżowie na mocy uchwały Nr XXXII/273/05 z dnia 20 października 2005 roku. Celem jej powołania jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych.

26 lipca 2021r. odbyło się posiedzenie Kapituły, która uchwałą nr 1/21 dokonała zmian w regulaminie nagrody Św. Michała. Aktualnie nie określono maksymalna ilość nagród przyznawanych w danej kategorii.

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej oraz stowarzyszeniu zwykłemu, za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia publicznego, jak:

  1. kultura;
  2. oświata, wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja;
  3. opieka społeczna oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne;
  4. samorządność;
  5. wolontariat i mecenat;
  6. inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:

  1. osoby fizyczne,
  2. osoby prawne,
  3. stowarzyszenia zwykłe.

Decyzją Kapituły z 2022 roku – wnioski złożone do Nagrody Św. Michała na rok 2022, przechodzą na rok kolejny. Będą rozpatrywane w 2023 r. bez konieczności ponownego składania wniosku.

Regulamin Nagrody – Do pobrania 

Wniosek – Do pobrania 

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email