Strzyżów: 15-lecie Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Strzyżów: 15-lecie Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W  2023 roku mija 15 lat działalności Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z tej okazji w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie 20 czerwca odbyła się uroczystość rocznicowa, którą poprowadziła kanclerz SUTW Czesława Szlachta-Pytko.

Spotkanie otworzyła kanclerz SUTW Czesława Szlachta-Pytko, która przywitała zaproszonych gości, ze Starostą Strzyżowskim Bogdanem Żyburą oraz Burmistrzem Strzyżowa Waldemarem Górą na czele. Następnie przemawiała Barbara Szlachta – instruktor DK, przybliżyła zebranym po krótce historię powstania SUTW.

Pomysł zainicjowano w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzyżowie w połowie 2007 r.

Powołana została grupa inicjatywna w skład której weszli: Alina Bętkowska-Woźniacka, Urszula Sosin, Teresa Krupa, Maria Wójcik, Halina Utnicka, Zdzisław Muszyński, Alfred Zimny. Główną ideą jaka przyświecała tej grupie była aktywizacja osób starszych Strzyżowa i okolic, zapobiegająca wykluczeniu intelektualnemu, psychofizycznemu i społecznemu.

Pomysł padł na podatny grunt i ówczesne władze z Markiem Śliwińskim jako burmistrzem wsparły tę inicjatywę. Uroczysta inauguracja działalności Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 9 lutego 2008 r. Organem prowadzącym SUTW jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej.

Pracą Uniwersytetu kieruje kanclerz, który z Zarządem realizuje wytyczone cele. Przez pierwsze 10 lat działalności SUTW funkcję tę pełniła Maria Wójcik, od czerwca 2018 r. do chwili obecnej – Czesława Szlachta-Pytko.

Do zebranych zwrócił się ze słowami refleksji ksiądz dr Jan Wolak. W swoim przemówieniu nawiązywał do „trzeciego wieku”, do wpływu kontaktów międzyludzkich, możliwości obcowania z drugim człowiekiem na jakość życia osób starszych.

Nie zabrakło także życzeń, okolicznościowych prezentów zarówno dla pani Kanclerz, jak również obecnego Zarządu i Rady SUTW oraz wszystkich słuchaczy.

Na zakończenie spotkania miała miejsce część artystyczna, przygotowana przez solistów działających przy DK „Sokół”, odegrano kilka humorystycznych scenek rodzajowych, w których wystąpili także słuchacze SUTW.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email