Polska: Powołanie Stowarzyszenia Czwórmiasto

Polska: Powołanie Stowarzyszenia Czwórmiasto

Samorządy dostrzegły strategiczną konieczność zacieśnienia współpracy i wspólnej troski o rozwój. Motywacją do współpracy były m.in. zapisy Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dot. tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji – problem średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Przesłanką do zawiązania partnerstwa było nawiązanie współpracy i  realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi miast, w tym również wspólne poszukiwanie możliwości finansowania tych przedsięwzięć ze środków krajowych oraz funduszy europejskich.

Dziedziny współpracy określone w porozumieniu to:

 • infrastruktura drogowa i kolejowa,
 • kultura i oświata,
 • ochrona środowiska i gospodarka wodna,
 • turystyka, sport i rekreacja,
 • ochrona zabytków,
 • przedsięwzięcia gospodarcze.

 Szczególnym zainteresowaniem Samorządy obejmą następujące dziedziny:

 • działania zmierzające do lokalizacji korytarza trasy ekspresowej S74,
  w szczególności na odcinku Nisko-Tarnobrzeg-Opatów,
 • działania zmierzające do budowy drugiego mostu na rzece Wiśle
  w Sandomierzu i ulicy Lwowskiej „Bis”,
 • działania zmierzające do wpisania Miast w strategiczną sieć komunikacyjną (kolejową i drogową) związaną z powstawaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego,
 • działania zmierzające do poprawy komunikacji wewnętrznej pomiędzy Sygnatariuszami, zarówno w zakresie infrastruktury transportowej, jak również transportu zbiorowego, w tym z wykorzystaniem koncepcji „smart city” oraz ekologicznych środków transportu.

Urzeczywistnienie koncepcji „Czwórmiasta” ma polegać na stworzeniu spójnej aglomeracji obejmującej co najmniej cztery miasta, z możliwością rozszerzenia o sąsiednie gminy.

Obecnie czwórmiejskie porozumienie wkracza w kolejny etap. Powołanie stowarzyszenia otwiera nowe możliwości, by wspólne pomysły przełożyć na konkretne działania.

W ramach wspólnych ustaleń określono cztery kluczowe projekty do realizacji w ramach perspektywy UE 2021-2027 tj.:

1. Projekt komunikacyjny zakłada stworzenie spójnej sieci transportowej łączącej wszystkie cztery miasta i pobliskie mniejsze ośrodki.

Zakres projektu :

 • zakup ok. 36 ekologicznych autobusów,
 • modernizacja 108 szt. wiat przystankowych,
 • montaż 71  szt. tablic elektronicznych,
 • mobilność na żądanie,
 • system wspólnego biletu.

2. Rozwoj stref gospodarczych na terenie Czwórmiasta.

Celem projektu jest budowa i rozbudowa niezbędnej infrastruktury służącej rozwojowi stref gospodarczych na obszarze czterech miast.

3. Wzmacnianie roli kultury  i zrównoważonej turystyki Czwórmiasta.

Celem projektu będzie stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych  w obszarze kultury i turystyki, która będzie stymulować mieszkańców „Czwórmiasta” do aktywnego uczestnictwa w kulturze i w życiu społecznym oraz eliminację barier w dostępie do kultury 
i oferty rekreacyjnej. Zaplanowane w ramach projektu działania będą przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności świadczonej oferty kulturalnej oraz budowania przewag konkurencyjnych aglomeracji „Czwórmiasta”. Intencją miast jest aby powstała nowoczesna, innowacyjna infrastruktura kulturalna i turystyczno-rekreacyjna, odpowiadająca na aktualne potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, zapewniająca użytkownikom bezpieczne warunki korzystania z oferty, a jednocześnie tworząca atrakcyjne i konkurencyjne regionalne produkty  turystyczne, w postaci m.in.: atrakcji nad Jeziorem Tarnobrzeskim, kulturalne – budowa multimedialnej Biblioteki i obserwatorium astronomicznego w Nisku, budowa nowoczesnej przestrzeni, dającej możliwość uprawiania nowatorskich form sportu i rekreacji w Stalowej Woli, budowa Centrum Kultury i Aktywności Społecznej
w Sandomierzu.

4. Utworzenie Eko aglomeracji Czwórmiasta

Planowany zakres projektu:

 • budowa farm fotowoltaicznych na obszarze czterech miast, w tym wymiana opraw oświetleniowych w miastach partnerskich,
 • zastosowanie rozwiązań sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
  i łagodzenia jej skutków ( zielona i niebieska infrastruktura),
 • wdrożenie inteligentnego systemu zbierania odpadów. 
Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.