Rzeszów: Podkarpackie Centrum Innowacji z europejskim finansowaniem do 2029 roku

Rzeszów: Podkarpackie Centrum Innowacji z europejskim finansowaniem do 2029 roku

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji 2029” została dziś podpisana w Rzeszowie. Jej wartość to ponad 60 mln zł. Środki pochodzące w całości z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, będą wspierać rozwój innowacji, nauki
i przedsiębiorczości w regionie.

Podpisany dokument gwarantuje kontynuowanie realizacji celów powstałej w 2017 r. spółki. To m.in.: komercjalizacja projektów badawczo-rozwojowych, ułatwianie kontaktów między nauką a biznesem oraz wsparcie uczniów i studentów w zakresie rozwoju unikatowych kompetencji.

Umowę sygnowali dziś w siedzibie PCI: marszałek województwa Władysław Ortyl oraz prezes PCI Michał Tabisz. W wydarzeniu uczestniczyli również: wicemarszałek Ewa Draus i wiceprezes Sławomir Kowalski oraz beneficjenci PCI: prof. Ireneusz Kapusta z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studentka tej uczelni Natalia Stefańska – absolwentka Akademii ProtoLab.

– PCI to platforma transferu innowacji, przedsiębiorczości i nauki. Doskonale wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji, wspiera inteligentne specjalizacje: Lotnictwo i Kosmonautykę, Informację i Telekomunikację, Motoryzację oraz Jakość Życia. Jest częścią ekosystemu tworzonego przez województwo, RARR i podkarpackie uczelnie – mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.

Prezes PCI Michał Tabisz zauważył, że najbliższe lata działalności spółki będą rozwinięciem koncepcji wypracowanej przy jej powołaniu.

Program grantowy skierowany do podkarpackich uczelni, wsparcie startupów akademickich, pogłębienie integracji i współpracy regionalnych laboratoriów oraz kształtowanie nowego pokolenia innowatorów – to cele Podkarpackiego Centrum Innowacji na najbliższe lata. Będziemy realizować także inne projekty przy współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – zapowiedział.

Ważnym elementem funkcjonowania Centrum jest współpraca z uczelniami w regionie. Kontynuowany będzie Program Grantowy, dedykowany finansowaniu prac badawczo-rozwojowych. O środki będą mogły ubiegać się projekty użyteczne, dostosowane do potrzeb kluczowych branż przemysłowych regionu.

Naukowcy mogą liczyć na wsparcie ekspertów PCI, związane z wdrożeniem tych rozwiązań na rynek. Zapewniamy analizę projektów, doradztwo w opracowywaniu strategii rozwoju i komercjalizacji oraz wsparcie w pozyskiwaniu finansowania – dodaje prezes Michał Tabisz.

Unikalnym w skali regionu miejscem inspiracji, pomagającym uczniom i studentom rozwijać kreatywność i realizować własne projekty, jest przestrzeń PCI ProtoLab. Na blisko 400 m2 znajdują się bogato wyposażone pracownie: elektroniki, warsztat-modelarnia, media VR, tekstylna, biogreen oraz szybkiego prototypowania. Kluczowym aspektem tego przedsięwzięcia są eksperci, którzy gwarantują użytkownikom profesjonalne wsparcie
na każdym etapie prac. W ramach oferty, PCI zapewnia również możliwość wsparcia finansowego, m.in. poprzez inicjatywy takie jak: Akademia ProtoLab, Bon Konstruktorski, Preinkubację oraz Program Ambasadorski.

Ważną gałęzią funkcjonowania PCI jest działalność Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, która dziś łączy już ponad 100 instytucji tego typu, oferujących ponad 780 różnych procedur badawczych. Funkcjonowanie Sieci koncentruje się na integracji potencjału laboratoriów, podnoszeniu jakości badań, rozwijaniu regionalnego systemu oceny zgodności oraz promowaniu usług badawczych i wzorcowania.

W trakcie konferencji, o dotychczasowej współpracy z PCI w zakresie realizacji Programów Grantowych, mówił prof. Ireneusz Kapusta z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Natomiast studentka tej uczelni, Natalia Stefańska zaprezentowała projekt Bioreaktora, który powstał w pracowniach PCI ProtoLab.

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) powstało w wyniku współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Podkarpackie Centrum Innowacji to organizacja promująca wykorzystanie osiągnięć  naukowych w gospodarce. Buduje kluczowe umiejętności naukowców i studentów. Wzmacnia potencjał regionu finansując prace badawczo-rozwojowe naukowców oraz wytwarzane w ten sposób nowe technologie i rozwiązania. PCI wspiera innowacyjne pomysły młodych ludzi, poszerza ich wiedzę na temat startup-ów i prototypowania udostępniając doskonale wyposażone pracownie, a także organizując programy edukacyjne i hackathony.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email