Rzeszów: „Cyberprzestrzeń – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji”

Rzeszów: „Cyberprzestrzeń – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji”

„Cyberprzestrzeń – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji” to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 29 listopada w Klubie Akademickim “IQ”.

Konferencja jest efektem współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz przedstawicieli NGO, tj. Stowarzyszenia Akademii Innowacji Społecznych oraz Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk. Odbyła się w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków budżetowych województwa podkarpackiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na działania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydarzenie objęli swoim patronatem: Komisja Europejska, Wojewoda Podkarpacki, Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Burmistrz Miasta Jarosław, Burmistrz Miasta Przeworsk, Wójt Gminy Pawłosiów oraz Wójt Gminy Przeworsk.

Znaczenie tematu nie podlega dyskusji. Cyberprzestrzeń, dotąd kojarzona bardziej z iluzją świata rzeczywistego, stworzoną za pomocą narzędzi teleinformatycznych, przenika coraz bardziej do świata materialnego i naszej codzienności. Ułatwia ona wymianę, gromadzenie i udostępnianie informacji oraz tworzy przestrzeń komunikacji społecznej. Jest praktycznie wszechobecna, co wynika głównie z nieograniczonego dostępu do Sieci. Z uwagi na to, że stwarza nie tylko szanse, ale także zagrożenia, wymaga ciągłego wzrostu świadomości społecznej.

Tegoroczna konferencja skupiła się wokół zagadnienia cyberprzemocy. Punkt ciężkości skierowany został przede wszystkim na ludzi młodych, pozostających na różnych etapach edukacji. Jak podaje NASK Państwowy Instytut Badawczy (2019), ponad 96% nastolatków deklaruje, iż korzysta z Internetu codziennie, a prawie każdy nastolatek on-line jest codziennie. Głównie za sprawą smartfonów dostęp do Internetu staje się niezwykle mobilny. Tym samym zarówno narzędzie przemocy jest stale dostępne dla sprawcy, jak również odbiorcy agresywnych treści są bez przerwy narażeni na kontakt z nimi, a ich toksyczne oddziaływanie nie jest uzależnione, ani od czasu, ani miejsca przebywania obu podmiotów agresji elektronicznej.

Z punktu widzenia tegorocznych rozważań istotna stała się rosnąca skala rodzajów agresji elektronicznej i utrzymująca się ciągle na tym samym wysokim poziomie skala jej doświadczania wśród dzieci i młodzieży.

           Konferencja otworzył dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ – kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Podłoże problemu zwłaszcza z punktu widzenia psychologii człowieka omówiły w swojej prezentacji „Młodzież w Sieci – podłoże zachowań agresywnych i antyspołecznych” Diana Puchalska i Monika Lipińska. Statystyczną skalę zjawiska oraz jej reperkusje w poglądach osób uwikłanych w edukację i wychowanie omówiła Renata Zarzycka – Bienias w temacie „Formy cyberprzemocy oraz skala zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.Proces mediatyzacji a zachowania komunikacyjne adolescentów – przenikania rzeczywistości cyfrowej w życie codzienne” był problematyką prezentowaną przez ks. Pawła Siedlanowskiego. W swojej prezentacji Profilaktyka cyberprzemocy w województwie podkarpackim na przykładzie wybranych programów rządowych” istotę myślenia strategicznego w profilaktyce cyberprzemocy poruszyła Sabina Południak (autorka projektu i pomysłodawczyni wydarzenia). Pani Karolina Strumidłowska – Adamska omówiła“Sposoby zapobiegania i rozwiązywania cyberprzemocy w relacjach rówieśniczych” z punktu widzenia praktyki pedagogicznej i wychowawczej. Podsumowaniem pierwszej części konferencji była prelekcja Roberta Witka „Dobre praktyki w edukacji z wykorzystaniem mediów”, która zaprezentuje potencjał mediów w edukacji.

Wystąpienia panelistów w swoim wystąpieniu podsumował Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec nawiązując do potrzeby podnoszenia także świadomości prawnej odpowiedzialności za swoje działania w Sieci.

           Drugą część konferencji stanowił niezwykle interesujący i merytoryczny panel dyskusyjny – „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji z udziałem kadry naukowej WSIiZ. Dyskusji w temacie podjęli się prof. Marcin Szewczyk, prof. Andrzej Adamski, dr Barbara Przywara oraz dr Iwona Leonowicz-Bukała. Stanowił on analizę obecnego stanu wiedzy w zakresie cyberprzemocy oraz potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

Konferencję prowadził i moderował Jan Solarz.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.