Rzeszów: Zdobądź dotację i postaw na networking! Biznes i eksperci w Aeropolis

Rzeszów: Zdobądź dotację i postaw na networking! Biznes i eksperci w Aeropolis

Rekordowa liczba osób wzięła udział w sierpniowym „Śniadaniu w Aeropolis” organizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. To potwierdza, jak ważny jest networking i jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się dotacje dla MŚP, które można pozyskać z programów regionalnych i ogólnopolskich w ramach Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. O naborach wniosków, które już trwają, albo wkrótce się rozpoczną, mówili przedstawiciele Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Była też okazja poznać pięciu nowych rezydentów Inkubatora Technologicznego Aeropolis.

Zalety kredytu ekologicznego FENG, który służy do modernizacji infrastruktury, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zminimalizować zużycie energii – wymieniał Mirosław Szczęśniak, dyrektor Rozwoju Regionu Bank Gospodarstwa Krajowego – Region Podkarpacki.  FENG, czyli Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki pozwalają realizować innowacyjne projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko.

To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą przyczynić się do ochrony środowiska, zmaksymalizować efektywność energetyczną i stosować odnawialne źródła energii. Modernizacja musi przynieść przynajmniej 30 proc. ograniczenia zużycia energii w porównaniu do bieżących odczytów.

– Kredyt polega na udzieleniu wnioskującemu dotacji w wysokości od 20 proc. do 70 proc. na spłatę części kapitałowej kredytu. Procent dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji inwestycji. O kredyt można wnioskować do 17 sierpnia 2023 roku. Rozpatrywaniem wniosków o premie zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego – tłumaczył Mirosław Szczęśniak.

Dofinansowanie FENG skierowane jest do: mikro, małych i średnich firm, przedsiębiorstw small mid-caps – zatrudniających do 499 pracowników oraz firm mid-caps – zatrudniających do 3000 pracowników.

Pozyskane pieniądze można wykorzystać na inwestycje, które podnoszą efektywnośćenergetyczną przedsiębiorstwa np.: modernizację infrastruktury – wymiana linii produkcyjnej, termomodernizacja budynku; kupno instalacji odnawialnych źródeł energii lub modernizacja posiadanych urządzeń; albo inwestycję w systemy zarządzania energią.

Podczas „Śniadania w Aeropolis”, na którym przedsiębiorcy spotkali się w środę 9 sierpnia, dyrektor Szczęśniak podpowiedział również, że choć najbliższy nabór kończy się już 17 sierpnia, to kolejny będzie na przełomie I i II kwartału 2024 roku, o czym warto pamiętać, bo planując wystąpienie o pieniądze z premią BGK, firma musi przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, który stanowi potwierdzenie opłacalności planowanych działań, czyli obniżenia zużycia energii. Wraz z tym dokumentem należy przygotować wniosek o dofinansowanie, projekt inwestycji oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

Dotacje z PARP

O programach realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy mówiła Grażyna Czerwińska, kierownik Departamentu Komunikacji i Marketingu PARP.

– Działamy na rynku od wielu lat, mamy doświadczenie w realizacji funduszy unijnych i z budżetu państwa, ale dofinasowania to nie jedyna opcja rozwoju dla firm. Są też szkolenia, doradztwa czy mentoring – tłumaczyła Czerwińska.

W ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 PARP jest zaangażowana w realizację trzech krajowych programów operacyjnych: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – 2,82 mld euro, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 1,39 mld euro i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 1,37 mld euro.

Grażyna Czerwińska szczegółowo omówiła nabór w ramach konkursu „Ścieżka Smart”, którego budżet wynosi 890 mln, wnioski można składać do 30 października 2023 roku i który cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców.

– To konkurs kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest przekształcenie nowatorskich pomysłów w produkty, technologie i usługi – tłumaczyła Czerwińska.

Dotacje trafią do firm, których projekty uwzględniają przynajmniej jeden z dwóch komponentów zwanych modułami: prace B+R lub wdrożenie innowacji. To podstawowy i obligatoryjny wymóg.

Moduł B+R (badania i rozwój) jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy mają w planach tworzenie innowacyjnych produktów, technologii lub usług. Natomiast moduł wdrożenie innowacji stanowi kolejny etap po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych i ma wesprzeć przedsiębiorców we wprowadzeniu opracowanych rozwiązań na rynek.

Z pieniędzy konkursowych będzie możliwość nabycia nieruchomości, materiałów i robót budowlanych. Pozyskane dofinansowanie pozwoli także na pokrycie kosztów, chociażby wynagrodzenia personelu badawczego, udziału w targach i misjach gospodarczych, ustanowienia i zabezpieczenia zaliczki czy wreszcie kosztów operacyjnych, związanych m.in. z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Kolejny projekt w ramach Nowoczesnej Gospodarki to „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Konkurs zostanie ogłoszony 14 września 2023 roku, wnioski będzie można składać od 16 października do 30 listopada 2023 roku. Dofinasowanie można wykorzystać na udział firm w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych i na kampanie promocyjne. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Poziom dofinansowania: do 50 proc.

Pieniądze dla Polski Wschodniej

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest także „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”, co ważne dla przedsiębiorców z Podkarpacia, którzy mogą brać udział w programach dla Polski Wschodniej. Dofinansowanie można uzyskać na przeprowadzenie audytu technologicznego, diagnozy cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstwa, opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie działań automatyzacji i robotyzacji procesów, wynikających z opracowanej mapy drogowej. Na dofinansowanie projektów w naborze jest 100 mln zł. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet do 3 mln zł. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 2 sierpnia do 25 października 2023 roku.

Grażyna Czerwińska wspomniała też o Erasmus Global, szczególnie atrakcyjnym dla młodych firm, które chcą się uczyć i zdobywać międzynarodowe doświadczenie. W ramach projektu można jechać na kilkumiesięczny staż za granicę, uczyć się, jak działa biznes a później te rozwiązania implementować w firmie w Polsce.

W trakcie „Śniadania w Aeropolis” nie mogło też zabraknąć podpowiedzi o funduszach unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które przedstawił Dariusz Busz, specjalista ds. Funduszy Europejskich, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Wnioski w ramach Działanie 1.1 Badania i rozwój będą przyjmowane od 31 sierpnia do 31 listopada 2023 roku. I jako że jest to program regionalny, będą się koncentrowały na inteligentnych specjalizacjach Podkarpacia.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących: prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R; prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) oraz dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze.

I o ile możliwość zdobycia dotacji na działalność firmy zawsze budzi entuzjazm, to ten studziła Dorota Trzpis, manager Podkarpackiego Centrum Technik i Technologii Medycznych,  funkcjonującego w RARR S.A., która podpowiadała, jak opracować dobry wniosek o dofinansowanie. Specjalistka nie ma wątpliwości, że bardzo pomocna jest w tym profesjonalna i sprawdzona firma konsultingowa oraz zaangażowanie merytoryczne przedstawicieli firmy, która ubiega się o dotację.

Nowi rezydenci w Aeropolis

Sierpniowe „Śniadanie w Aeropolis” było też dobrą okazją, by poznać pięciu nowych rezydentów Inkubatora Technologicznego. Są nimi: Element Materials Technology, która w Jasionce otworzyła swoje biuro. Zajmuje się testowaniem, kontrolą i certyfikacją materiałów oraz produktów w sektorach, w których awarie nie wchodzą w grę, jak chociażby lotnictwo, transport czy przemysł zbrojeniowy. Swoją ofertę przedstawiła firma Elektrowind Sp. z o.o., która została założona w maju 2022, a jej działalność związany jest z branżą OZE. Zajmuje się m.in. projektowaniem i wykonawstwem farm fotowoltaicznych, utrzymaniem ruchu, czy wdrożeniem i rozwojem systemu SCADA do wizualizacji i sterowania infrastrukturą energetyczną klienta. Pet Mediq to z kolei firma, która świadczy usługi zdalne wspomagające opiekę nad zwierzętami i gwarantuje konsultacje weterynaryjne, porady w zakresie opieki nad zwierzęciem, pielęgnacyjne czy żywieniowe.

Wśród nowych firm w Aeropolis są także: BZ Group, która z powodzeniem organizuje dostęp do usług specjalistycznych – informatycznych, telemedycznych czy też prawnych, świadczonych w modelu zdalnym, a także firma Proceed Services świadcząca usługi IT dla biznesu, prowadząca prace B+R dla rozwoju AI oraz współpracująca z uczelniami wyższymi. Dodatkowo firma zapewnia outsourcing najwyższej klasy specjalistów IT o różnych kompetencjach.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email