Rzeszów: Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca”

Rzeszów: Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014?2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do osób:

 • z niepełnosprawnością,
 • zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej,
 • bezrobotnych.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Kobiety,
 • Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób,
 • Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego,
 • Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach,
 • Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład którego wchodzi:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo indywidualne i grupowe,
 • stypendia szkoleniowe,
 • szkolenia zawodowe wg potrzeb,
 • 6-miesięczne staże zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rekrutacja do I edycji projektu odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów
Kontakt telefoniczny bądź mailowy: 17 8676 291, 668 517 359, zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

Strona internetowa:
kliknij tutaj

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.