Podkarpacie: Rok 2021 na drogach krajowych Podkarpacia

45 km drogi ekspresowej S19 oddanej do użytku i prawie 39 km w realizacji, zakończenie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska (DK77) i rozbudowy DK94 w Łańcucie, przygotowanie kolejnych ośmiu nowych dróg obwodowych, ale także działania na istniejącej sieci dróg krajowych poprawiające bezpieczeństwo i jakość…