Jasło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przedłuża termin prowadzonego naboru do udziału w II edycji projektu „Aktywni już dziś”

Projekt „Aktywni już dziś” skierowany jest do osób niepełnosprawnych (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (18-59/64), korzystających lub kwalifikujących się do…