Rolnictwo: Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek

Rolnictwo: Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę zakładów przetwórczych biorących udział w programie wsparcia dla producentów jabłek. Owoce skupowane do 30 czerwca 2022 r., a pomoc może objąć nawet 200 tys. ton.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw.

Istotna jest realizacja co najmniej jednego z 11 wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, retencjonowanie wody.

Gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg.

Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha. 

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące trybu składania, rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasad naliczania, przyznawania, wypłacania dofinansowania określone są w instrukcjach.

Więcej informacji – otwórz

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.