Strzyżów: Nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Strzyżów: Nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie od dnia 11.05.2023 r. do dnia 17.05.2023 r. będzie przyjmował wnioski w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór w ramach projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu strzyżowskiego (I)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.1Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian.

Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie do 33.000,00 zł.

Zgodnie ze Specyficznymi Kryteriami Dostępu dla Działania 7.1 co najmniej 80% uczestników projektu będą stanowiły osoby zarejestrowane w PUP Strzyżów jako bezrobotne należące do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby młode, do 30 r. ż.;
  • osoby starsze, powyżej 55 r. ż.;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna, posiadająca ustalony Indywidualny Plan Działania, którego warunkiem zakończenia jest samozatrudnienie.  

Wsparcie dla osób młodych, do 30 roku życia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (GdM) tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. 

Przy czym, okres 4 miesięcy w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt zakłada, że udział w projekcie osoby młodej do 30 r. ż. każdorazowo będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz, że w razie potrzeby, poziom tych kompetencji zostanie uzupełniony.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu www.strzyzow.praca.gov.pl > dokumenty do pobrania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 17 2761074 wew. 24

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email