Strzyżów: Wysokie miejsce w rankingu miesięcznika „Wspólnota”

Strzyżów: Wysokie miejsce w rankingu miesięcznika „Wspólnota”

W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, dotyczącym wydatków na ochronę powietrza w latach 2018-2021, Gmina Strzyżów zajęła wysokie czwarte miejsce w kategorii „miasta powiatowe”, gdzie ocenie poddano wydatki 267 samorządów.

Ranking sporządzono na podstawie danych z raportów składanych do Ministerstwa Finansów, a wysoki wynik gminy, to zasługa realizacji w latach 2018-2020 ponad 13-milionowego projektu „OZE w Gminie Strzyżów”.

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Jakość powietrza w naszym kraju systematycznie ulega poprawie, tempo koniecznych do wprowadzenia zmian jest wciąż niewystarczające. Barierą są niewątpliwie koszty działań naprawczych, w tym m.in.: wymiany pieców, termomodernizacji budynków, czy domowych instalacji OZE.

,,Jako samorząd Gminy Strzyżów dostrzegamy problem, który pojawia się z mniejszym lub większym nasileniem także i u nas. Od kilku lat inwestujemy w odnawialne źródła energii, sięgając po zewnętrzne dofinansowania, na instalacje wykorzystujące energię słońca czy wiatru” – burmistrz Waldemar Góra. 

W 2020 roku zrealizowano przy udziale mieszkańców gminy największy projekt z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pn. „OZE w Gminie Strzyżów”. W ramach inwestycji łącznie w 732 gospodarstwach domowych na terenie gminy zamontowano 865 instalacji OZE (fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę).

Sumaryczna moc zamontowanych instalacji wynosi 4,71 MW (w tym 1,82 MW instalacji fotowoltaicznych), a wytworzona w ciągu roku energia wg. najnowszych odczytów to ok. 6 800  MWh, w tym ponad 2 047  MWhe z instalacji fotowoltaicznych.

,,Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 13,4 mln zł, z czego blisko 10 mln zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” – burmistrz Waldemar Góra.

Wpływ na jakość powietrza mają jednak nie tylko działania związane z inwestycjami w rozwój  ekologicznych źródeł energii. Ochrona powietrza powinna być realizowana przez podejmowanie wielotorowych działań i zmian obejmujących w zasadzie każdą z dziedzin działalności człowieka. Duży udział w zanieczyszczeniu powietrza mają też np. samochody, dla których alternatywą jest komunikacja zbiorowa.

W tym obszarze Gmina Strzyżów uczestniczy m.in. w projekcie Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Z jej połączeń od 2021 roku może korzystać istotna liczba mieszkańców gminy, którzy pracując lub ucząc się w mieście wojewódzkim, chcą szybko i wygodnie dotrzeć do Rzeszowa.

Jednym z działań wspierających ograniczanie zanieczyszczenia powietrza jest działający w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

W tym punkcie mieszkańcy mogą otrzymać informacje oraz profesjonalną pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email